TỔNG HỢP CÁC TRẬN GÀ NHÀ VÔ ĐỊCH 31/12/2022

Những trận gà Hay ngày 31/12

TRẬN 1 : PHƯƠNG LEE –  A TRẦM

TRẬN 2 : PHƯƠNG LEE – GIANG TRE

TRẬN 3 : PHƯƠNG LEE – A TÈO

TRẬN 4 : TÂM ĐH – PHƯƠNG LEE