Clip đá gà Thomo Campuchia

Tuyển chọn video đá gà Thomo

TRẬN 1: A.Sỹ 3100g vs A.Chi 3000g

TRẬN 2: A.Thà 2750g vs A.Cấm 2690g

TRẬN 3: A.Phương 2950g vs A.Ngao Bái 2880g

TRẬN 4: A.Sang 2450g vs A.Vũ 2450g

TRẬN 5: A.Đen 2800g vs A.Thà 2740g

TRẬN 6: A.Thà 2800g vs A.Dũng 2740g

TRẬN 7: A.Huyền 3300g vs A.Chi 3300g

TRẬN 8: A.Cấm 3100g vs A.Phương 3000g

TRẬN 9: A.Thà 2950g vs A.Hiếu 2950g

TRẬN 10: A.Thái 2800g vs A.Đạt 2800g

TRẬN 11: A.Mãi 3900g vs A.Huy 3900g

TRẬN 12: A.Dũng 2450g vs A.Hùng 2450g

Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nhận những video đá gà mới nhất hàng ngày tại daga.me