Clip Đá gà Đặc Sắc trực tiếp từ đấu trường CAM

Các trận đá gà hay từ Thomo casino 67

TRẬN 1: A.Sỹ 3050g vs A.Cước 3050g

TRẬN 2: A.Trí 3500g vs A.Quý 3300g

TRẬN 3: A.Dũng 2980g vs A.Mãi 2880g

TRẬN 4: A.Liêm 3300g vs A.Tường 3300g

TRẬN 5: A.Sỹ 3250g vs A.Bảo 3250g

TRẬN 6: A.Cước 3600g vs A.Liêm 3500g

TRẬN 7: A.Dũng 3200g vs A.Trạng 3100g

TRẬN 8: A.Bảo 3100g vs A.Đức 2950g

TRẬN 9: A.Mãi 2700g vs A.Sỹ 2700g

TRẬN 10: A.Vinh 2800g vs A.Quý 2800g

TRẬN 11: A.Bé 3100g vs A.Cứa 3100g

TRẬN 12: A.Trí 3000g vs A.Tuấn 2900g

Cảm ơn anh em đã đón xem. Những video mới nhất sẽ được cập nhật tại đây